Viðbótarlífeyrissparnaður

Viðbótarlífeyrissparnaður er mikilvæg viðbót við lögbundinn lífeyrissparnað og gerir þér kleift að byggja upp séreignarsparnað með einföldum og hagkvæmum hætti. Reiknaðu dæmið til enda miðað við þínar forsendur.

Pantaðu tíma hjá ráðgjafa

Reiknivél fyrir lögbundinn lífeyrissparnað og viðbótarlífeyrissparnað (ítarleg útgáfa)

Forsendur viðbótarlífeyrissparnaðar

Mánaðarlaun

Hér skal gefa upp þau mánaðarlaun, fyrir skatta, sem miða skal við í útreikningi lífeyrissparnaðar.

kr.

Inneign í upphafi

Ef þú átt inneign í lífeyrissparnaði nú þegar, skaltu gefa upp innistæðu hans hér. Sú upphafsinneign verður tekin inn í reikningana.

kr.

Árleg launahækkun

Laun fólks við upphaf lífeyrissparnaðar eru sjaldnast óbreytt yfir tímabil sparnaðarins. Hér má áætla þróun launanna yfir tímabilið sem prósentu hækkunar á ársgrundvelli. Grafið hér til hægri teiknar launaþróunina þegar þessum reit hefur verið breytt (ýtið á [Tab] eða smellið utan reitsins til að endurteikna grafið).

%

Aldur

Hér skal gefa upp aldur þinn núna; þróun lífeyrissparnaðarins verður reiknuð frá þessum aldri fram til upphafs lífeyristöku.

ára

Upphaf lífeyristöku

Hér skal gefa upp við hvaða aldur er fyrirhugað að hefja lífeyristöku. Skv. lögum má hefja lífeyristöku í fyrsta lagi við 60 ára aldur.

ára

Lok lífeyristöku

Hér skal gefa upp við hvaða aldur er fyrirhugað að ljúka lífeyristöku. Skv. lögum á þessi aldur að vera minnst 67.

ára

Þitt framlag

Hér skal gefa upp það sem þú vilt leggja fyrir á hverjum mánuði, sem prósentu af mánaðarlaunum fyrir skatta.

%

Mótframlag

Mótframlag launagreiðanda, sem prósenta af mánaðarlaunum fyrir skatta. Venjulega er mótframlagið helmingur eigin framlags („Þitt framlag“ hér að ofan).

%

Ávöxtun á ári

Raunverulega ávöxtun sparnaðar í sjóðum er ekki hægt að vita fyrirfram; hún fer eftir þróun markaða og hagkerfa. Hér skal slá inn þá áætluðu ávöxtun, prósentu á ársgrundvelli, sem gera skal ráð fyrir í útreikningunum.

%

Graf

Graf af launaþróun