Skilmálar

Sparað með korti, skilmálar debetkorts

 • Sparað með korti er sparnaðarþjónusta á vegum Landsbankans sem stendur reikningseigendum debetkorta til boða.

 • Eingöngu reikningseigandi getur stofnað þjónustuna. Öll debetkort sem tilheyra viðkomandi reikningi munu tengjast þjónustunni.

 • Sparað með korti felst í því að korthafi getur lagt fyrir sparnað í hvert skipti sem hann notar debetkort sitt með því að annaðhvort hækka fjárhæð úttektar upp í næstu 100, 500, eða 1.000 kr. eða bæta við úttektina 100, 250, 500 eða 1.000 kr.

 • Sparnaðurinn er ekki innifalinn í þeirri upphæð sem kemur fram á kvittunum eða afritum verslana eða þjónustuaðila heldur er hann reiknaður út og millifærður eftir á í kerfum bankans inn á sparnaðarreikning sem reikningseigandi hefur valið.

 • Hægt er að ráðstafa sparnaðarfærslum á þrjá vegu
  - Leggja inn á eigin reikning hjá Landsbankanum
  - Leggja inn á reikning í eigu annars viðskiptavinar Landsbankans
  - Leggja inn á eitt af þeim góðu málefnum sem Landsbankinn tilgreinir í þjónustu sinni "Góð málefn"

 • Sparað með korti fer eingöngu fram þegar debetkort er notað til greiðslu á vörum eða þjónustu í verslunum eða hjá þjónustuaðilum (posafærslur). Gildir þetta jafnt við um erlendar sem innlendar úttektir.

 • Sparað með korti er óviðkomandi þeim verslunum og þjónustuaðilum sem taka við greiðslum með debetkortum. Því skal beina fyrirspurnum og athugasemdum er snúa að þjónustunni til starfsmanna Landsbankans.

 • Í lok hvers bankadags eru teknar saman færslur dagsins, sparnaðurinn lagður saman og millifærður í einni upphæð inn á þann sparnaðarreikning sem reikningseigandi hefur valið sér.

 • Ef ekki er innistæða á reikningi í lok bankadags er hætt við úttekt sparnaðar þess dags.

 • Ef debetkortafærsla korthafa fellur niður, er leiðrétt eða endurgreidd inn á kortið færist sparnaðurinn ekki til baka inn á debetkortið heldur verður áfram óhreyfður inni á sparnaðarreikningnum.

 • Við skráningu á sparnaðarreikningi þarf að skrá bæði reikningsnúmer og kennitölu eiganda reiknings. Landsbankinn tekur enga ábyrgð á því ef korthafi velur annan sparnaðarreikning til að leggja sparnaðinn inn á en hann ætlaði sér í upphafi.

 • Landsbankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika, s.s. bilana í tölvukerfum eða atvika sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure) og leiða til að ekki verður af sparnaði.

 • Korthafi getur lokað þjónustunni hvenær sem er með því að hafa samband við starfsfólk útibús síns eða með því að hafa samband við ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Lokunin tekur gildi samdægurs.

 • Landsbankinn áskilur sér rétt til að stöðva eða fella niður þjónustuna að hluta til eða að öllu leyti án nokkurs fyrirvara.

Til baka

Sparað með korti, skilmálar kreditkorts

 • Sparað með korti er sparnaðarþjónusta á vegum Landsbankans sem stendur handhöfum allra VISA-kreditkorta til boða.

 • Eingöngu handhafi viðkomandi kreditkorts getur stofnað þjónustuna.

 • Sparað með korti felst í því að korthafi getur lagt fyrir sparnað í hvert skipti sem hann notar kreditkort sitt með því að annaðhvort hækka fjárhæð úttektar upp í næstu 100, 500, eða 1.000 kr. eða bæta við úttektina 100, 250, 500 eða 1.000 kr.

 • Sparnaðurinn er ekki innifalinn í þeirri upphæð sem kemur fram á kvittunum eða afritum verslana eða þjónustuaðila heldur er hann reiknaður út og millifærður eftir á í kerfum bankans inn á sparnaðarreikning sem korthafi hefur valið.

 • Hægt er að ráðstafa sparnaðarfærslum á þrjá vegu:
  - Leggja inn á eigin reikning hjá Landsbankanum
  - Leggja inn á reikning í eigu annars viðskiptavinar hjá Landsbankanum
  - Leggja inn á eitt af þeim góðu málefnum sem Landsbankinn tilgreinir í þjónustu sinni „Góð málefni

 • Sparað með korti fer eingöngu fram þegar kreditkort er notað til greiðslu á vörum eða þjónustu í verslunum eða hjá þjónustuaðilum (posafærslur). Gildir þetta jafnt við um innlendar sem erlendar færslur.

 • Sparað með korti er óviðkomandi þeim verslunum og þjónustuaðilum sem taka við greiðslum með kreditkortum. Beina skal því fyrirspurnum og athugasemdum er snúa að þjónustunni til starfsmanna Landsbankans.

 • Í lok hvers úttektartímabils eru færslur tímabilsins reiknaðar og sparnaðurinn lagður saman og millifærður í einni upphæð inn á þann sparnaðarreikning sem korthafi hefur valið sér. Millifærslan er framkvæmd á eindaga kreditkortareiknings.

 • Berist færsla frá söluaðila eftir lok úttektartímabils inn á kortareikning reiknast ekki sparnaður á þá færslu.

 • Ef kreditkortafærsla korthafa fellur niður, er leiðrétt eða endurgreidd inn á kortið þá færist sparnaðurinn ekki til baka inn á kreditkortið heldur verður áfram óhreyfður inn á sparnaðarreikningnum.

 • Við skráningu á sparnaðarreikningi þarf að skrá bæði reikningsnúmer og kennitölu eiganda reiknings. Landsbankinn tekur enga ábyrgð á því ef korthafinn velur annan sparnaðarreikning til að leggja sparnaðinn inn á en hann ætlaði sér í upphafi.

 • Landsbankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika, s.s. bilana í tölvukerfum eða atvika sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure) og leiða til að ekki verður af sparnaði.

 • Korthafi getur lokað þjónustunni hvenær sem er með því að hafa samband við starfsfólk útibús síns eða með því að hafa samband við ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Lokunin tekur gildi samdægurs.

 • Landsbankinn áskilur sér rétt til að stöðva eða fella niður þjónustuna að hluta til eða öllu leyti án nokkurs fyrirvara.

Til baka