Fjármögnun

Fjármögnun Landsbankans grundvallast á þremur meginstoðum; innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigin fé. Lánshæfiseinkunn bankans er metin BBB+/A-2 með neikvæðum horfum af S&P Global Ratings.

Innlán frá viðskiptavinum

Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum og námu þau 708 milljörðum króna í lok árs 2019, að mestu leyti óverðtryggð og óbundin. Verðtryggð innlán námu 121 milljarði króna í árslok 2019.

Lántökur

EMTN-skuldabréfaútgáfur á erlendum markaði vega þyngst í lántökum bankans. Gert er ráð fyrir áframhaldandi útgáfum á erlendum markaði. Landsbankinn er auk þess reglulegur útgefandi sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum skuldabréfamarkaði.

EMTN-skuldabréfarammi

Landsbankinn hefur sett upp EMTN-ramma að fjárhæð 2 milljarðar evra og voru fyrstu skuldabréfin gefin út haustið 2015. Fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa bankans var gefin út í september 2018. Í lok árs 2019 námu skuldabréfaútgáfur undir rammanum að jafnvirði 223 milljarða króna í evrum, norskum og sænskum krónum. Skuldabréfin eru skráð á Euronext Dublin.

Sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hefur sett upp 200 milljarða króna útgáfuramma fyrir sértryggð skuldabréf og er útgáfa þeirra fyrst og fremst ætluð til fjármögnunar íbúðalánasafns bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Sértryggð skuldabréfaútgáfa bankans nam 141 milljörðum króna í árslok 2019. Skuldabréfin eru skráð á Nasdaq Iceland.

Víxlar

Víxlaútgáfa bankans undir 50 milljarða króna útgáfuramma fyrir víxla og skuldabréf nam 4 milljörðum króna í árslok 2019. Víxlarnir eru skráðir á Nasdaq Iceland.

Fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa bankans í íslenskum krónum var gefin út í desember 2019 og var að fjárhæð 5.520 milljónir króna. Skuldabréfin voru gefin út undir 50 millarða króna útgáfuramma bankans fyrir víxla og skuldabréf.

Hlutafé

Þriðja meginstoð fjármögnunar Landsbankans er hlutafé. Eigið fé bankans nam 248 milljörðum króna í lok árs 2019 og var eiginfjárhlutfall bankans 25,8% á sama tíma.

Lánshæfismat

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið Standard & Poor’s metur lánshæfi Landsbankans. Lánshæfismatseinkunn bankans er nú BBB / A-2 með stöðugum horfum.

Nánar

Sértryggð skuldabréf

Upplýsingar um sértryggð skuldabréf gefin út af Landsbankanum.

Nánar