Fjármögnun

Fjármögnun Landsbankans grundvallast á þremur meginstoðum; innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigin fé. Lánshæfiseinkunn bankans er metin BBB+/A-2 með stöðugum horfum af S&P Global Ratings.

Innlán frá viðskiptavinum

Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum og námu þau 693 milljörðum króna í lok árs 2018, að mestu leyti óverðtryggð og óbundin. Verðtryggð innlán námu 114 milljörðum króna í árslok 2018.

Lántökur

EMTN-skuldabréfaútgáfur á erlendum markaði vega þyngst í lántökum bankans. Gert er ráð fyrir áframhaldandi útgáfum á erlendum markaði. Landsbankinn er auk þess reglulegur útgefandi sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum skuldabréfamarkaði.

EMTN-skuldabréfarammi

Landsbankinn hefur sett upp EMTN-ramma að fjárhæð 2 milljarðar evra og voru fyrstu skuldabréfin gefin út haustið 2015. Fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa bankans var gefin út í september 2018. Í lok árs 2018 námu skuldabréfaútgáfur undir rammanum að jafnvirði 199 milljarða króna í evrum, norskum og sænskum krónum. Skuldabréfin eru skráð á Euronext Dublin.

Sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hefur sett upp 120 milljarða króna útgáfuramma fyrir sértryggð skuldabréf og er útgáfa þeirra fyrst og fremst ætluð til fjármögnunar íbúðalánasafns bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Sértryggð skuldabréfaútgáfa bankans nam 106 milljörðum króna í árslok 2018. Skuldabréfin eru skráð á Nasdaq Iceland.

Víxlar

Útgáfurammi fyrir víxla og skuldabréf að fjárhæð 50 milljarðar króna hefur eingöngu verið nýttur til útgáfu víxla á innlendum markaði. Víxlaútgáfa bankans nam 3 milljörðum króna í árslok 2018. Víxlarnir eru skráðir á Nasdaq Iceland.

Hlutafé

Þriðja meginstoð fjármögnunar Landsbankans er hlutafé. Eigið fé bankans nam 240 milljörðum króna í lok árs 2018 og var eiginfjárhlutfall bankans 24,9% á sama tíma.

Lánshæfismat

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið Standard & Poor’s metur lánshæfi Landsbankans. Lánshæfismatseinkunn bankans er nú BBB+ / A-2 með stöðugum horfum.

Nánar

Sértryggð skuldabréf

Upplýsingar um sértryggð skuldabréf gefin út af Landsbankanum.

Nánar