Fréttir

- Fjárfestatengsl

Landsbankinn hagnast um 12 milljarða króna á 3. ársfjórðungi 2015

  • Hagnaður Landsbankans á 3. ársfjórðungi nam 12 milljörðum króna.
  • Bakfærð varúðarfærsla vegna gengislána til fyrirtækja skýrir 6,8 milljarða króna af hagnaði eftir skatta á 3. ársfjórðungi.
  • Hagnaður Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins er 24,4 milljarðar króna.
  • Kostnaðarhlutfall fyrstu níu mánuði ársins er 45,7%, en það var 55,3% á sama tímabili í fyrra.
  • Eigið fé Landsbankans er nú 252,5 milljarðar og eiginfjárhlutfall (CAR) er 29,2%, sem er vel yfir 21,8% eiginfjárviðmiði FME.

Ársreikningur samstæðu 3F 2015

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Upplýsingablað

Kynning á afkomu

Hreiðar Bjarnason, framkvæmdastjóri Fjármála Landsbankans, kynnir afkomu bankans á þriðja fjórðungi ársins 2015 og ræðir helstu atriði rekstrarins á þeim tíma (03:47):
Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, segir: „Afkoma Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins er góð, betri en á sama tíma í fyrra. Arðsemi eiginfjár eftir skatta er 13,5% og fjárhagslegur styrkur bankans er mikill. Á 3. ársfjórðungi munar mikið um áhrif af dómum Hæstaréttar í málum nr. 34/2015 og 35/2015 sem vörðuðu ágreining um gengislán til stærri fyrirtækja. Vegna fordæmisgildis dómanna bakfærir bankinn varúðarfærslu sem hefur jákvæð afkomuáhrif upp á 6,8 milljarða króna, eftir skatta.

Rekstur bankans heldur áfram að batna. Kostnaðarhlutfall er hagstætt, eða 45,7%. Tekjur hafa aukist vegna vaxandi umsvifa og hagstæðra aðstæðna í hagkerfinu og aðhaldsaðgerðir hafa skilað árangri. Samþætting Sparisjóðs Norðurlands við bankann gengur vel.

Fjármögnun bankans hefur styrkst verulega undanfarið með útgáfu skuldabréfa á erlendum fjármálamarkaði. Þá hafa innlán og útlán aukist töluvert. Búast má við að nokkuð hægi á útlánavexti á næstu mánuðum og að innlán minnki í kjölfar samþykkis nauðasamninga hinna föllnu fjármálafyrirtækja og skrefa sem verða stigin í átt að afnámi fjármagnshafta. Vegna þessa má búast við að efnahagsreikningur Landsbankans minnki um allt að 10%. Bankinn leggur mikla áherslu á sterka lausafjárstöðu og er því vel undirbúinn fyrir þessar breytingar.

Við í Landsbankanum lítum björtum augum til framtíðar. Við höfum mótað okkur skýra stefnu sem mun skapa bankanum enn sterkari samkeppnisstöðu, viðskiptavinum og hluthöfum til góða.“


Lykilstærðir
  9m 2015 9m 2014 3F 2015 3F 2014
Hagnaður eftir skatta 24.413 19.985
12.008 5.107
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 13,5% 11,4%
19,5% 8,6%
Leiðrétt arðsemi eftir skatta* 9,8% 6,9%
8,1% 6,9%
Vaxtamunur eigna og skulda** 2,3% 2,0%
1,9% 2,4%
Kostnaðarhlutfall *** 45,7% 55,3%
47,9% 43,7%

  9m 2015 9m 2014 2014 2013
Heildareignir 1.175.804 1.201.247 1.098.370 1.151.516
Útlán til viðskiptavina 807.033 719.627 718.355 680.468
Innlán frá viðskiptavinum 624.924 497.583 551.435 456.662
Eigið fé 252.484 240.987 250.803 241.359
Eiginfjárhlutfall (CAR) 29,2% 27,1% 29,5% 26,7%
Vanskilahlutfall (>90 daga) 2,0% 3,3% 2,3% 5,3%

* Leiðrétt arðsemi eftir skatta = [ Hagnaður eftir skatta – jákvæðar virðisbreytingar útlána (eftir skatta) - skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja – hagnaður af aflagðri starfsemi ] / meðalstaða eigin fjár.
** Vaxtamunur eigna og skulda = (vaxtatekjur / mst. heildareigna) – (vaxtagjöld / mst. heildarskulda).
*** Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launaliða / Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána.

Fjárfestatengsl - 07. maí 2020 16:48

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2020

Afkoma Landsbankans var neikvæð um 3,6 milljarða króna eftir skatta á fyrstu þremur mánuðum ársins 2020, samanborið við 6,8 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2019. Virðisrýrnun útlána nam 5,2 milljörðum króna á tímabilinu, samanborið við virðisrýrnun upp á 1 milljarð króna á sama tímabili í fyrra.


Nánar

Fjárfestatengsl - 24. apríl 2020 17:55

S&P lækkar lánshæfismat Landsbankans í BBB með stöðugum horfum

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings tilkynnti í dag um lækkun á lánshæfismati Landsbankans fyrir skuldbindingar til lengri tíma. Lækkunin nemur einu þrepi og er lánshæfismat bankans því BBB/A-2 með stöðugum horfum.


Nánar

Fjárfestatengsl - 22. apríl 2020 15:03

Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2020

Aðalfundur Landsbankans var haldinn 22. apríl 2020 í höfuðstöðvum bankans í Austurstræti 11 í Reykjavík. Á fundinum flutti Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs, skýrslu bankaráðs og Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, fjallaði um sterka stöðu bankans og góðan árangur á árinu 2019.


Nánar

Hafðu samband

Fjárhagsdagatal


Dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar