Fréttir

- Fjárfestatengsl

Landsbankinn hagnast um 12 milljarða króna á 3. ársfjórðungi 2015

  • Hagnaður Landsbankans á 3. ársfjórðungi nam 12 milljörðum króna.
  • Bakfærð varúðarfærsla vegna gengislána til fyrirtækja skýrir 6,8 milljarða króna af hagnaði eftir skatta á 3. ársfjórðungi.
  • Hagnaður Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins er 24,4 milljarðar króna.
  • Kostnaðarhlutfall fyrstu níu mánuði ársins er 45,7%, en það var 55,3% á sama tímabili í fyrra.
  • Eigið fé Landsbankans er nú 252,5 milljarðar og eiginfjárhlutfall (CAR) er 29,2%, sem er vel yfir 21,8% eiginfjárviðmiði FME.

Ársreikningur samstæðu 3F 2015

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Upplýsingablað

Kynning á afkomu

Hreiðar Bjarnason, framkvæmdastjóri Fjármála Landsbankans, kynnir afkomu bankans á þriðja fjórðungi ársins 2015 og ræðir helstu atriði rekstrarins á þeim tíma (03:47):
Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, segir: „Afkoma Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins er góð, betri en á sama tíma í fyrra. Arðsemi eiginfjár eftir skatta er 13,5% og fjárhagslegur styrkur bankans er mikill. Á 3. ársfjórðungi munar mikið um áhrif af dómum Hæstaréttar í málum nr. 34/2015 og 35/2015 sem vörðuðu ágreining um gengislán til stærri fyrirtækja. Vegna fordæmisgildis dómanna bakfærir bankinn varúðarfærslu sem hefur jákvæð afkomuáhrif upp á 6,8 milljarða króna, eftir skatta.

Rekstur bankans heldur áfram að batna. Kostnaðarhlutfall er hagstætt, eða 45,7%. Tekjur hafa aukist vegna vaxandi umsvifa og hagstæðra aðstæðna í hagkerfinu og aðhaldsaðgerðir hafa skilað árangri. Samþætting Sparisjóðs Norðurlands við bankann gengur vel.

Fjármögnun bankans hefur styrkst verulega undanfarið með útgáfu skuldabréfa á erlendum fjármálamarkaði. Þá hafa innlán og útlán aukist töluvert. Búast má við að nokkuð hægi á útlánavexti á næstu mánuðum og að innlán minnki í kjölfar samþykkis nauðasamninga hinna föllnu fjármálafyrirtækja og skrefa sem verða stigin í átt að afnámi fjármagnshafta. Vegna þessa má búast við að efnahagsreikningur Landsbankans minnki um allt að 10%. Bankinn leggur mikla áherslu á sterka lausafjárstöðu og er því vel undirbúinn fyrir þessar breytingar.

Við í Landsbankanum lítum björtum augum til framtíðar. Við höfum mótað okkur skýra stefnu sem mun skapa bankanum enn sterkari samkeppnisstöðu, viðskiptavinum og hluthöfum til góða.“


Lykilstærðir
  9m 2015 9m 2014 3F 2015 3F 2014
Hagnaður eftir skatta 24.413 19.985
12.008 5.107
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 13,5% 11,4%
19,5% 8,6%
Leiðrétt arðsemi eftir skatta* 9,8% 6,9%
8,1% 6,9%
Vaxtamunur eigna og skulda** 2,3% 2,0%
1,9% 2,4%
Kostnaðarhlutfall *** 45,7% 55,3%
47,9% 43,7%

  9m 2015 9m 2014 2014 2013
Heildareignir 1.175.804 1.201.247 1.098.370 1.151.516
Útlán til viðskiptavina 807.033 719.627 718.355 680.468
Innlán frá viðskiptavinum 624.924 497.583 551.435 456.662
Eigið fé 252.484 240.987 250.803 241.359
Eiginfjárhlutfall (CAR) 29,2% 27,1% 29,5% 26,7%
Vanskilahlutfall (>90 daga) 2,0% 3,3% 2,3% 5,3%

* Leiðrétt arðsemi eftir skatta = [ Hagnaður eftir skatta – jákvæðar virðisbreytingar útlána (eftir skatta) - skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja – hagnaður af aflagðri starfsemi ] / meðalstaða eigin fjár.
** Vaxtamunur eigna og skulda = (vaxtatekjur / mst. heildareigna) – (vaxtagjöld / mst. heildarskulda).
*** Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launaliða / Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána.

Fjárfestatengsl - 24. október 2019 16:04

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 14,4 milljarða króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 samanborið við 15,4 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 7,9% á ársgrundvelli samanborið við 8,8% á sama tímabili 2018.


Nánar

Fjárfestatengsl - 25. júlí 2019 16:03

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2019

Afkoma Landsbankans var jákvæð um 11,1 milljarð króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2019 saman­borið við 11,6 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2018. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 9,1% á árs­grundvelli, samanborið við 9,9% á sama tímabili 2018. Laun og launatengd gjöld lækkuðu um 2% á milli tímabila.


Nánar

Fjárfestatengsl - 23. júlí 2019 18:23

S&P staðfestir óbreytta lánshæfiseinkunn en breytir horfum úr stöðugum í neikvæðar

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings staðfesti þann 23. júlí 2019 óbreytta lánshæfiseinkunn Landsbankans fyrir skuldbindingar til lengri og skemmri tíma (BBB+/A-2) en breytti horfum úr stöðugum í neikvæðar.


Nánar