Fréttir

28. nóvember 2014 17:06

Um sölu Landsbankans á hlut í Borgun

Landsbankinn hf. seldi á dögunum rúmlega 31% hlut í greiðslumiðlunarfyrirtækinu Borgun. Salan á þessum óskráðu hlutabréfum skilaði bankanum mjög góðum hagnaði og bætir eiginfjárhlutfall hans sem því nemur. Salan styrkir því stöðu bankans og bætir hag hluthafa hans. Hluturinn var seldur til hóps fjárfesta og félags í eigu helstu stjórnenda Borgunar.

Salan hefur verið gagnrýnd á þeim forsendum að hluturinn hafi ekki verið auglýstur til sölu og hlutaféð ekki selt í opnu ferli. Almennt leitast Landsbankinn við að selja eignir í opnu söluferli eins og fjölmörg dæmi eru um. Á því geta þó verið réttmætar undantekningar.

Það er rétt að Landsbankinn auglýsti ekki hlut sinn í Borgun til sölu og fyrir því eru nokkrar ástæður.

Einn helsti keppinautur Landsbankans er meirihlutaeigandi félagsins og jafnframt einn stærsti viðskiptavinur þess, sem gerir Landsbankanum erfitt um vik, að vinna að sölu og afhendingu gagna um félagið.

Landsbankinn hefur haft mjög takmarkaðan aðgang að Borgun eða upplýsingum um fyrirtækið vegna sáttar sem gerð var við Samkeppniseftirlitið árið 2008. Því auðveldaði þátttaka stjórnenda í kaupendahópnum mögulegum kaupendum að leggja mat á reksturinn og afla sér nauðsynlegra upplýsinga. Eðli málsins samkvæmt tóku samningar mið af þessari stöðu aðila.

Af þeim ástæðum sem að ofan greinir er það mat bankans að öll eðlileg upplýsingagjöf og aðgengi annarra hugsanlegra tilboðsgjafa að gögnum til að vinna áreiðanleikakannanir, yrði verulega takmörkum háð.

Þá hafa Samkeppnisyfirvöld þrýst mjög á bæði Landsbankann og Íslandsbanka, um að breytingar yrðu gerðar á eignarhlut þeirra í Borgun, og krafa þeirra er að á hverjum tíma sé aðeins einn banki hluthafi í hverju greiðslumiðlunarfyrirtæki. Þegar álitlegt tilboð barst taldi Landsbankinn rétt að skoða það.

Af framansögðu þá var það ákvörðun Landsbankans að ekki væri rétt að selja hluta bankans í opnu söluferli.

26. október 2020 08:27

Vikubyrjun 26. október 2020

Hagfræðideild Landsbankans gerir ráð fyrir að landsframleiðsla dragist saman um 8,5% á árinu 2020 vegna áhrifa af Covid-19. Deildin býst við því að samdráttarskeiðið verði tiltölulega stutt en efnahagsbatinn hins vegar hægur fyrst um sinn.


Nánar

23. október 2020 09:59

Upptökur af fjarfundi um hagspá Landsbankans

Upptökur frá fjarfundi sem haldinn var 20. október í tilefni af útgáfu hagspár Landsbankans 2020-2023 eru nú aðgengilegar á Umræðunni. Þar er hagspáin einnig birt í heild og hægt er að hlaða niður glærusýningum frummælenda.


Nánar

23. október 2020 08:06

Hagsjá: Verulegur slaki á vinnumarkaði

Starfandi fólki á vinnumarkaði fækkaði um 0,9% frá því í september í fyrra. Venjulegum vinnustundum fækkaði um 2,8% á sama tíma. Þetta þýðir að fjöldi unninna stunda, eða vinnuaflsnotkun, minnkaði um 3,8% milli ára. Vinnuaflsnotkun hefur nú minnkað í 7 mánuði í röð.


Nánar

Skráðu þig á póstlista