Störf í boði

Störf í boði

Sumarstarf 2019

Umsóknarfrestur var til 15. mars sl.

 


Sækja um

Sumarstarf á Húsavík

Óskað er eftir áreiðanlegum einstaklingi með ríka þjónustulund til sumarstarfa í útibú Landsbankans á Húsavík.

 

Helstu verkefni

 • Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans
 • Almenn þjónusta við viðskiptavini
 • Vinnutími miðast við frá kl. 8.30-16.30 alla virka daga


Hæfniskröfur og eiginleikar

 • Skipulögð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, heiðarleiki og þjónustulund
 • Reynsla af þjónustustörfum er kostur
 • Góð tölvuþekking


Nánari upplýsingar veita Bergþór Bjarnason útibússtjóri í síma 410-9008 og Guðrún Kvaran mannauðsráðgjafi í síma 410-7906. Umsóknarfrestur er til og með 30.apríl nk.

 


Sækja um

Sérfræðingur í Hagfræðideild

Landsbankinn óskar eftir hagfræðingi í Hagfræðideild bankans. Hlutverk deildarinn er m.a. að annast greiningar á ytra umhverfi og áhættuþáttum í efnahagslífi. Í þessu felst gerð þjóðhags- og verðbólguspáa ásamt greiningu á skuldabréfa- og gjaldeyrismarkaði. Deildin annast einnig greiningu og verðmat á skráðum félögum á markaði. Starfsemi deildarinnar er mikilvægur þáttur í mótun sameiginlegrar sýnar bankans á þróun og horfum í efnahagsumhverfinu.

 

Helstu verkefni

 

 • Vinna við þjóðhags- og verðbólguspár
 • Þróun á sviðsmyndagreiningum og álagsprófum
 • Atvinnuvegagreiningar
 • Þátttaka í öðrum lykilverkefnum deildarinnar

 

Hæfni og menntun

 

 • Háskólamenntun í hagfræði
 • Framúrskarandi greiningarhæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af hagrannsóknum og greiningavinnu er kostur

 

Nánari upplýsingar veita Daníel Svavarsson, forstöðumaður Hagfræðideildar, daniel.svavarsson@landsbankinn.is og Guðlaug Ólafsdóttir, mannauðsráðgjafi, gudlaug.olafsdottir@landsbankinn.is

Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisstefnu bankans og eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með 1. maí n.k.

 

 

 

 Sækja um

Almenn umsókn

Umsóknarvefur Landsbankans


Um Landsbankann

 • Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana.
 • Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla það í störfum sínum. Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er áhersla lögð á að vinnustaðurinn sé skemmtilegur, starfsánægju og gott starfsumhverfi sem og markvissa starfsþróun og þekkingu starfsfólks.
 • Það er viðhorf stjórnenda Landsbankans að starfsfólkið, metnaður þess, kraftur og hollusta séu lykillinn að farsælum rekstri bankans.

Að sækja um vinnu

Þegar sótt er um starf skal leggja áherslu á að fylla vandlega út umsókn. Vel framsettur ferill með réttum upplýsingum um fyrri störf og menntun eykur líkur á að umsóknin standist samanburð við aðrar umsóknir.

Ferilskrá má skipta upp í eftirfarandi flokka:

 • Persónuupplýsingar
 • Menntun (nýjast efst)
 • Starfsreynsla (nýjast efst)
 • Námskeið / Önnur kunnátta (t.d. tungumálakunnátta eða tölvufærni)
 • Félagsstörf
 • Umsagnaraðilar

Forðast skal að hafa ferilskrá með löngum setningum. Draga skal út aðalatriði og setja fram á skipulagðan hátt. Gott er að fá einhvern annan til að lesa yfir umsóknina eða ferilskrána til að fá annað álit og til að leiðrétta stafsetningarvillur. Gefðu upp símanúmer og netfang þar sem auðveldast er að ná í þig.

Undirbúningur fyrir atvinnuviðtal

Það er nauðsynlegt að mæta vel undirbúinn í atvinnuviðtal. Umsækjandi skal mæta á réttum tíma og vera snyrtilegur til fara. Gott er að vera búinn að kynna sér fyrirtækið og þær vörur og þjónustu sem það býður upp á.

Mikilvægt er að svara af hreinskilni um reynslu og þekkingu í viðtali. Gott er að undirbúa spurningar fyrirfram sem hægt er að bera upp í lok viðtals.