Einblöðungar

Landsbréf - Global Portfolio

Fyrir hverja?

Landsbréf – Global Portfolio er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum og hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni erlendra hlutdeildarskírteina og innlána. Áhersla er lögð á fjárfestingar í hlutdeildarskírteinum erlendra hlutabréfasjóða.

Kaup í Global Portfolio er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma og fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta aðallega í alþjóðlegum sjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum. Einnig er heimild til þess að fjárfesta í erlendum skuldabréfasjóðum og innlánum hjá fjármálafyrirtækjum.

Gengisþróun

Lægst: 10,42 Hæst: 15,53 Upphaf: 14,95 Endir: 15,53

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.8.2020 Lágmark Hámark
Erlendir hlutabréfasjóðir 64,9% 20% 100%
Erlendir kauphallarsjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 33,1% 0% 50%
Reiðufé 2,0% 0% 10%
Erlendir ríkisskuldabréfasjóðir 0,0% 0% 30%
Innlán hjá fjármálafyrirtæki í erlendri mynt 0,0% 0% 50%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027480 50 USD 1,50%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 4.8.2020

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 7,13% -
Síðasta mánuð 5,30% -
Síðustu 2 mán. 6,89% -
Síðustu 3 mán. 19,53% -
Síðustu 6 mán. 4,96% -
Síðasta 1 ár 17,71% 17,71%
Síðustu 2 ár 20,33% 9,69%
Síðustu 3 ár 34,24% 10,31%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 690616-9710
Tegund Hlutabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 13. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 4,7 m. USD
Grunnmynt USD
Sjóðsstjórn Egill D. Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Afgreiðslutími 09:30 - 12:00 GMT
Uppgjörstími kaupa 3 bankadagar
Uppgjörstími sölu 3 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 4 USD
Áskriftarmöguleiki Nei

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Jóhanna M. Jónsdóttir Johanna.M.Jonsdottir@landsbankinn.is 410 7169
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163