Bankaráð

Bankaráð Landsbankans er kjörið á aðalfundi til árs í senn og eru kjörnir 7 aðalmenn og 2 til vara.

Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi bankans í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir. Bankaráð mótar almenna stefnu bankans og skal annast um að skipulag og starfsemi bankans sé jafnan í réttu horfi. Bankaráð skal einnig hafa með höndum almennt eftirlit með rekstri bankans og að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Starfsreglur bankaráðs

Sérstakar starfsnefndir bankaráðs

Bankaráð Landsbankans skipa:

Aðalmenn

Helga Björk Eiríksdóttir, formaður

Helga Björk Eiríksdóttir er fædd árið 1968. Helga Björk er framkvæmdastjóri Integrum, sem starfar á sviði fasteignaþróunar og ráðgjafar. Hún var áður fjárfesta- og almannatengill hjá Marel ásamt því að gegna formennsku í stjórn Sparisjóðs Svarfdæla. Helga Björk er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Edinborg. Hún útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og ítölsku frá Háskóla Íslands 1997 og lauk prófi í hagnýtri fjölmiðlun frá sama skóla árið 1999. Helga Björk lauk prófi í markaðs- og útflutningsfræði frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands 2002 og hefur lagt stund á verðbréfaviðskiptanám við Háskólann í Reykjavík. Á árunum 2010-2012 starfaði hún við sjálfstæða ráðgjöf. Hún hafði umsjón með samskiptamálum fyrir skilanefnd og slitastjórn Kaupþings hf. á árunum 2009 og 2010. Áður starfaði Helga Björk m.a. sem markaðs- og kynningarstjóri Nasdaq OMX kauphallarinnar á Íslandi um átta ára skeið. Helga Björk hefur einnig starfað við fjölmiðla, sinnt ýmsum öðrum störfum og var lengi starfsmaður Sparisjóðs Svarfdæla á Dalvík. Helga Björk var kjörin í bankaráð Landsbankans í apríl 2013. Hún er formaður bankaráðs ásamt því að gegna formennsku í starfskjaranefnd.


Berglind Svavarsdóttir, varaformaður

Berglind Svavarsdóttir er fædd árið 1964. Hún er hæstaréttarlögmaður og meðeigandi hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur. Berglind lauk lagaprófi frá Háskóla Íslands árið 1989, öðlaðist réttindi sem héraðsdómslögmaður árið 1995 og sem hæstaréttarlögmaður árið 2008. Berglind er með diplóma í stjórnun frá Háskólanum á Akureyri 2006. Hún starfaði hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins á árunum 1988-1989 og sýslumanninum á Húsavík 1990-1996. Hún rak eigin lögmannsstofu og fasteignasölu 1996-2003, var meðeigandi Regula lögmannsstofu ehf. 2003-2010 og meðeigandi Acta lögmannsstofu á árunum 2011-2016, sem sameinaðist Lögfræðistofu Reykjavíkur 1. apríl 2016. Berglind hefur gegnt ýmsum stjórnarstörfum og sat í stjórn Lögmannafélags Íslands 2015-2017, þar af sem varaformaður 2016-2017. Hún sat í slitastjórn SPB hf. 2009-2016 og endurupptökunefnd ad hoc 2014-2017. Einnig átti hún sæti í dómnefnd um umsækjendur um að vera tilnefndir af Íslands hálfu sem dómarar í MDE 2013, í stjórn Félags kvenna í lögmennsku 2008-2010 og var varamaður í úrskurðarnefnd lögmanna 2005-2015. Berglind var kjörin í bankaráð í apríl 2016 og er varaformaður.


Einar Þór Bjarnason

Einar Þór Bjarnason er fæddur árið 1962. Hann hefur starfað sem meðeigandi og rekstrarráðgjafi hjá Intellecta, m.a. á sviði stefnumótunar og breytingastjórnunar, frá árinu 2001. Hann lauk prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1987 og meistaragráðu í iðnaðar- og framleiðsluverkfræði frá Oregon State University í Bandaríkjunum árið 1992. Þá lauk hann einnig MBA-námi frá Norwegian School of Management í Osló árið 1997. Einar Þór starfaði sem verkefnisstjóri hjá Eimskip 1987-1989 og hjá Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins 1989-1991 en hefur starfað sem ráðgjafi frá 1992, fyrst hjá Ráðgarði 1992-1996 og síðar hjá Accenture í Noregi 1997-2000. Árið 2000 tók hann þátt í stofnun ráðgjafarfyrirtækisins Cell Strategy í Noregi og starfaði þar á árunum 2000-2001 sem stjórnandi. Einar Þór sat í stjórn AFLS sparisjóðs á Siglufirði 2013-2015. Hann hefur setið í stjórnum íslenskra fyrirtækja og samtaka og sat m.a. í stjórnum Stjórnvísi og Íslensku ánægjuvogarinnar. Hann gegnir nú stjórnarformennsku í Intellecta ehf. Einar Þór var kjörinn í bankaráð í apríl 2016 og er formaður framtíðarnefndar.


Hersir Sigurgeirsson

Hersir Sigurgeirsson er fæddur árið 1972. Hann er dósent í fjármálum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Hersir lauk BSc-prófi í stærðfræði frá Háskóla Íslands árið 1995, meistaraprófi í fjármálastærðfræði frá Stanford University árið 1999 og doktorsprófi í hagnýtri stærðfræði frá sama skóla 2001. Hann hefur einnig lokið prófi í verðbréfamiðlun. Hann starfaði sem sérfræðingur í hugbúnaðargerð hjá Integral í Bandaríkjunum 1999 og sem sérfræðingur í gagnarannsóknum hjá Íslenskri erfðagreiningu 2001-2002. Hersir var sérfræðingur hjá Kaupþingi banka á árunum 2003-2006, m.a. í áhættustýringu og eigin viðskiptum. Á árunum 2006-2010 gegndi hann stöðu lektors í fjármálum við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Hann starfaði um árabil fyrir Saga Capital á Akureyri, fyrst sem framkvæmdastjóri áhættustýringar og rekstrar 2006-2011 og síðar sem forstjóri 2011-2012. Einnig starfaði hann sem ráðgjafi hjá Alþjóðabankanum 2013-2015. Hersir var stjórnarformaður hjá fjármálafyrirtækinu T Plús hf., Akureyri, 2009-2014 og stjórnarformaður hjá Straumi sjóðum hf., Reykjavík, 2014-2015. Þá gegndi hann starfi framkvæmdastjóra Straums sjóða 2015-2016. Hann hefur setið í WACC-nefnd Orkustofnunar frá árinu 2014. Undanfarin ár hefur hann verið sérfróður meðdómari og dómkvaddur matsmaður í fjölda dómsmála vegna verðmats, skattamála o.fl. og veitt ráðgjöf og sérfræðiþjónustu varðandi fjármál fyrirtækja, bankastarfsemi og fjármálamarkaði. Hersir var kjörinn í bankaráð í apríl 2016 og er formaður áhættunefndar.
Sigríður Benediktsdóttir

Sigríður Benediktsdóttir er fædd 1972. Hún starfar nú við rannsóknir og kennslu við Yale-háskóla í Bandaríkjunum. Sigríður lauk BSc-prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands 1995 og BSc-prófi í tölvunarfræðum frá sama skóla 1998. Sigríður lauk doktorsprófi í hagfræði frá Yale-háskóla í maí 2005. Á árunum 1995-1997 starfaði Sigríður hjá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og sem verkefnisstjóri og ráðgjafi hjá Hugviti hf. 1997-1998. Hún starfaði sem hagfræðingur hjá Seðlabanka Bandaríkjanna á árunum 2005-2007. Frá 2007 starfaði Sigríður sem kennari og aðstoðarmaður deildarforseta við hagfræðideild Yale-háskóla í Bandaríkjunum. Samhliða því stundaði hún rannsóknir á sviði fjármálahagfræði, með áherslur á fjármálamarkaði. Hún var skipuð í rannsóknarnefnd Alþingis um bankahrunið árið 2008 og átti sæti í kerfisáhætturáði Danmerkur 2013-2016. Sigríður Benediktsdóttir var ráðin til Seðlabanka Íslands sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika árið 2011 og gegndi því starfi til ársins 2016. Sigríður er í fjármálastjórn sjálfseignarstofnunarinnar New Haven Reads sem aðstoðar börn frá efnaminni heimilum við lestrarnám og annað nám. Hún hefur gegnt fjölmörgum öðrum trúnaðarstörfum og ritað fjölda fræðigreina. Sigríður var kjörin í bankaráð í mars 2017.Varamenn

Guðrún Ó. Blöndal

Guðrún Ó. Blöndal er fædd árið 1960. Hún lauk cand.oecon. prófi frá Háskóla Íslands árið 1990. Guðrún starfaði hjá Kaupþingi á árunum 1984-2002, fyrst á sviði eignastýringar, en síðar sem markaðsstjóri, starfsmannastjóri og forstöðumaður vörsludeildar til ársins 2002. Hún var framkvæmdastjóri Arion verðbréfavörslu, dótturfélags Kaupþings, frá stofnun árið 2002 þar til það sameinaðist Arion banka árið 2012. Á árunum 2012-2013 átti hún sæti í stjórnum Framtakssjóðs Íslands slhf., Regins hf., Varðar trygginga hf., Varðar líftryggingar hf. og Mílu ehf. Guðrún var framkvæmdastjóri Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. frá árinu 2013 til 2018. Guðrún var kjörin varamaður í bankaráð í mars 2018.


Þorvaldur Jacobsen

Þorvaldur Jacobsen er fæddur árið 1963. Hann starfar hjá Valcon Consulting A/S á sviði rekstrarráðgjafar og breytingastjórnunar. Þorvaldur lauk prófi í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1987 og prófi í tölvunarfræði frá sama skóla árið 1988. Þá lauk hann einnig meistaragráðu í rafmagnsverkfræði frá Texas-háskóla í Austin árið 1990. Þorvaldur starfaði hjá Opnum kerfum sem sölustjóri á árunum 1990-1996 og sem sölu- og markaðsstjóri Teymis 1996-1999. Hann tók við starfi framkvæmdastjóra Vísis ehf. árið 1999 og stýrði því félagi til ársins 2001. Þorvaldur starfaði um langt árabil hjá Nýherjasamstæðunni, fyrst sem framkvæmdastjóri samskiptalausna 2001-2005 og síðar framkvæmdastjóri kjarnalausna 2005-2008. Þá gegndi hann starfi forstjóra Dansupport A/S (dótturfélags Nýherja í Danmörku) um hálfs árs skeið 2007-2008, var framkvæmdastjóri hjá Skyggni 2009-2011, framkvæmdastjóri UAB Baltic IT Services 2010-2012 (dótturfélags Nýherja í Litháen), og loks framkvæmdastjóri Rekstrarlausna hjá Nýherja 2011-2012. Þorvaldur var framkvæmdastjóri þróunarsviðs VÍS á árunum 2012-2017 þar til hann tók við núverandi starfi. Hann situr í stjórn Sensa ehf., sem er dótturfélag Símans, en áður hefur hann setið í stjórnum ýmissa félaga, m.a. UAB Baltic IT Services, ITIVA A/S og DanSupport A/S, auk félagasamtaka á sínu starfssviði. Þorvaldur var kjörinn varamaður í bankaráð í mars 2018.Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd bankaráðs

Stefán Svavarsson

Stefán Svavarsson situr í endurskoðunarnefnd bankaráðs Landsbankans sem utanaðkomandi sérfræðingur á sviði reikningsskila og endurskoðunar. Hann lauk BSc. í viðskiptafræði með áherslu á reikningshald og endurskoðun frá Ríkisháskólanum í Ohio árið 1970 og hlaut löggildingu sem endurskoðandi árið 1975. Hann hefur víðtæka reynslu sem endurskoðandi og hefur stundað kennslu í endurskoðun við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Háskólann í Bifröst um langt árabil. Stefán starfaði sem innri endurskoðandi hjá Kraftco Inc. í Bandaríkjunum á árunum 1970 og 1971 og svo sem fulltrúi hjá Ríkisendurskoðun á árinu 1972. Frá 1972 til 1984 starfaði Stefán og var meðeigandi hjá Endurskoðunarskrifstofu Svavars Pálssonar. Stefán var skipaður lektor í endurskoðun við Háskóla Íslands árið 1975 og dósent tíu árum síðar. Á árunum 2004 og 2005 starfaði Stefán hjá Landsvirkjun, en árið 2005 var hann skipaður dósent og forstöðumaður meistaranáms í endurskoðun við Háskólann í Reykjavík og sinnti þar kennslustörfum til vors 2013. Á árunum 2006-2009 starfaði Stefán hjá Seðlabanka Íslands. Hann hefur gegnt stöðu prófessors við Háskólann á Bifröst frá árinu 2009. Meðfram kennslu starfsrækti Stefán eigin endurskoðunarstofu á árunum 1984 – 1998. Stefán hefur gegnt margvíslegum nefndarstörfum á sviði endurskoðunar svo sem í fagnefndum á vegum Félags löggiltra endurskoðenda og var formaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins 2001 - 2006. Stefán situr nú í endurskoðunarnefnd Lífeyrissjóðs bankamanna.