Upplýsingagjöf

Stjórnskipulag bankans skal vera nægjanlega gagnsætt gagnvart hluthöfum, innstæðueigendum, öðrum hagsmunaaðilum og markaðsaðilum.

Upplýsingar um stjórnarhætti

Stjórnarháttayfirlýsing

Landsbankinn birtir árlega yfirlýsingu um stjórnarhætti Landsbankans í sérstökum kafla í ársskýrslu Landsbankans 2016. Skal ársskýrslan vera aðgengileg á vefsíðu bankans.

Vefsíða Landsbankans

Landsbankinn tileinkar sérstökum hluta af vef sinni góðum stjórnarháttum og birtir þar stjórnarháttayfirlýsingu bankans og önnur viðeigandi gögn tengd stjórnarháttum Landsbankans ef þeim er að skipta.